Kőműves

Kőműves (OKJ 3458214)

 

Általános bemutató

 

Mi a feladata a kőműves munkásnak?

 

A jó kőműves aranyat ér, mert maradandót alkot. Házakat épít, javít, karbantart, felújít és bont, kültéri és beltéri felületeket (lépcsők, pillérek, oszlopok, medencék, erkélyek, teraszok) burkolását végzi. A szakma jellemzője a változatos munkahely, jó kézügyességet, térlátást-kreativitást igénylő tevékenység.

Az építészek, tervezők által megálmodott rendkívüli szépségű középületeket vagy egyszerű lakóházakat egyaránt az építőipar szakmunkásai teszik valósággá. A szakmunkások közül is a kőművesek munkája az egyik legalapvetőbb eleme az épületek, építmények létrehozásának.

 

Mi jellemzi a munkakört? Milyen területen dolgozik a kőműves?

 

A tevékenység részletes leírása:

 • Azépítkezési hely kialakítása és biztosítása a hatósági előírásoknak megfelelően
 • Az energia- és vízellátás biztosítása-az építési terület kitűzése és a munkagödrök kiásása gépekkel
 • Az építőanyag megrendelése és szállításának ellenőrzése
 • Az építő gépek és daruk leszállítása, felállítása és felépítése, a kézi szerszámok biztosítása
 • A szükséges védelmi-és munkaállványzat felépítése
 • A kedvezőtlen időjárás hatásai elleni védőintézkedések megtétele
 • Épületek és épületrészek létesítése (zsaluzás, vasszerelés, betonozás, falazás, vakolás)
 • Bontási munkálatok, javítás, át-és kiépítés

 

Mi segíti a kőműves munkáját?

 

A kőműves legtöbbször egy építőbrigádban dolgozik az építkezéseken. A brigádban a kőműves mellett sok más szakma képviselője is munkálkodik: villanyszerelők, gáz-, víz-, és központifűtés-szerelők, ácsok, üvegesek. Szép és jó munka csak akkor kerülhet ki a kezük alól, ha összehangoltan dolgoznak, de a kőműves munkájának minősége különösen fontos, hiszen ő készíti el az épület vázát, amelyet a többiek „felöltöztetnek”. Ez a sokrétűség már a képzésük során is jelentkezik, mivel alapszinten el kell sajátítaniuk az összes olyan szakma ismeretét, mely kapcsolatba kerül a munkájukkal. A szakmunkást betanított-és segédmunkások segítik. Fontos, hogy a kőműves együttműködjön az építésvezetővel, az építészekkel, statikusokkal, épületgépészekkel, továbbá figyelembe kell vennie a megbízó elképzeléseit. Munkája során kapcsolatba kerül még az építőanyagok szállítóival, az építőipari cégek alkalmazottival is

 

Milyen elvárásokat támasztanak egy kőművessel szemben?

 

Az építőipar az utóbbi években jelentős fejlődésen ment át. Egyre újabb építési technológiák jelennek meg a piacon. Ugyanazt a hatást (pl. hő-, vagy vízszigetelést, áthidalást) különböző építőanyagokkal is el lehet érni. A kőművesnek ezért nyomon kell követnie a technológiai fejlődést, hogy igény esetén javaslataival segíteni tudja az építtetőt az árak és a minőség tekintetében. Ezzel ellentétes folyamat a hagyományos és környezetbarát technológiák reneszánsza az építészetben. Manapság sokan választják újra az agyagtéglás, vagy vert-agyagfalas építési módot.

A kőműves szakmunkás munkáját többnyire az építkezések területén a szabadban végzi, kitéve az időjárás viszontagságainak. Amíg fel nem épül a ház szerkezete nincs védve az eső és a szél ellen. A szerkezet elkészültekkor a belső munkáknál azonban már a falak és a födém is védelmet nyújt számára. A javítási munkáknál és a régi épületek átalakításánál akár a fűtött környezet is előfordulhat. Az építkezések helyszíne eltérő, így gyakran kell utazni.

Az egyes munkálatok különböző magasságokban folynak, így többször kell a kőművesnek állványzaton, ill.álláson munkálkodnia ezért a szédülés, az egyensúlyérzési zavar és a rohamra való hajlam kizáró okok lehetnek a pályaválasztásnál. A súlyos terhek emelése a gerincoszlop elváltozásait súlyosbíthatja, ezért gerincferdülés esetén a szakmáról való döntés előtt ki kell kérni az orvos tanácsát. Az ízületi- és izombetegségek fennállása esetén szintén figyelembe kell venni az orvos véleményét. A szív és a vérkeringés betegségei, illetve az anyagcsere-betegségek korlátozzák az alkalmasságot.

 

Intézményi sajátosságok

 

Az iskolánk jól felszerelt tanműhellyel rendelkezik, emellett jól képzett oktatók segítik a festő pályára törő diákokat. A tanulók külső munkaterületen is dolgoznak, hogy az élet nagy betűs részét is megtapasztalják.

 

Bemeneti kompetenciák

 

Kompetencia csoportok Kompetenciák
Alapkompetenciák
 • Kiemeli a lényeget
 • Visszaadja az olvasottakat
 • Szöveget leír
 • Felismeri az alapvető összefüggéseket
 • Használja a négy számtani alapműveletet
 • Számológépet használ
 • Mértékegységeket átvált
 • A hibás eredményt felismeri
 • Az eredmény nagyságrendjét megbecsüli
Info-kommunikációs kompetenciák
 • Megérti a kapott információkat
 • Kérdéseket tesz fel
 • Válaszokat ad
 • Megfogalmazza a véleményét
 • Megérti mások kommunikációját
 • Figyelembe veszi mások véleményét
Szakmai kompetenciák
 • Egyszerű szöveges vázlatot készít
 • Egyszerű rajzvázlatot készít
 • Alapvető rajzeszközöket használ
 • Méréseket végez
 • Felismeri a sík és térbeli alakzatokat
 • Mennyiségeket becsül

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

 

 • Betonozó
 • Díszítő kőműves
 • Falazó kőműves
 • Karbantartó kőműves
 • Vakoló kőműves
 • Födémgerenda-, tálca- és béléstest-elhelyező
 • Klinkertégla lerakó
 • Térburkoló

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.