Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDRE VALÓ ÁTÁLLÁSRÓL

2020 év november 11-étől iskolánk is újra átállt a tantermen kívüli, digitális munkarendre. Az ezzel kapcsolatos információk itt olvashatók:

A járvány elleni védekezés hatékonyabbá tétele érdekében a Kormány további intézkedésekről döntött az oktatás területén. Ennek keretében 2020. november 11-étől a középfokú iskolákban, így a KOLPING NAGYVÁTHY JÁNOS TECHNIKUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN is (a 9., 10., 11. évfolyamon egyaránt, egyelőre 30 napra) újra tantermen kívüli, digitális munkarend lép életbe. Az elméleti közismereti és szakmai órákat online módon kell megszervezni az emberi erőforrások miniszterének 14/2020. (XI. 10.) sz. EMMI határozata alapján.

Iskolánkban a digitális oktatás elsődleges platformjaként a Kréta rendszert, illetve az e-Kréta felületeten belül a Digitális Kollaborációs Teret (DKT) fogjuk használni. A digitális oktatás kiegészítő felületeként kialakított Digitális Kollaborációs Tér (DKT) a tanárok és a diákok online együttműködését és kommunikációját, a házi feladatok kiadását segíti. A tanulókkal való tantárgyankénti kapcsolatfelvétel már folyamatban van, az oktatás az eredeti órarend szerint folytatódik tovább. Azokat a tanulókat, akik még nem jelentkeztek be, az osztályfőnökük vagy szakoktatójuk fogja elektronikus úton megkeresni.

A konzultációs lehetőséget az órák alatt messenger kapcsolattal biztosítjuk, de használható az email és telefon is. Előre egyeztetett időpontban, kis csoportban, kérésre a személyes segítség nyújtást és tanulási lehetőséget is biztosítjuk. Hétköznapokon 8:00 és 12:00 között ügyeletet tartunk az iskolában, amikor tankönyvek és tanagyagok személyes átvételére is lehetőség van.

Az órarendi órák adminisztrációjához, valamint a tanulók, illetve a szülők vagy gondviselők eléréséhez (az elektronikus levelezés és az eseti telefonos kapcsolatfelvétel mellett) továbbra is a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) elektronikus naplóját használjuk.

A szakmai gyakorlati oktatást – ha az tantermen kívüli, digitális munkarendben nem valósítható meg – jelenléti formában, tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint kis létszámú csoportokban, az aktuális járványügyi szabályok betartásával.

A fentiek értelmében, első körben a végzős évfolyam  (11. osztály) majd a 10. osztály szakmai gyakorlatát 2020. november 12-től kezdődően előzetes osztályfőnöki értesítés szerint és az eredeti órarend alapján, az iskolai tanműhelyben tartjuk meg, az egészségvédelmi intézkedések (kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés, köhögéssel és tüsszentéssel kapcsolatos etikett, kötelező távolságtartás stb.) szigorú betartása mellett, különös tekintettel a szájat és az orrot eltakaró maszk viselésére. A jelenléti szakmai gyakorlati foglalkozásokat kizárólag egészséges, koronavírusos (vagy más) megbetegedés tüneteit nem mutató diákok látogathatják! A szakmai gyakorlati órákon munkaruhában lehet részt venni. Az iskolaépületbe való belépéskor továbbra is kötelező a testhőmérséklet mérése úgy a tanulók, mint az oktatók és az intézmény más alkalmazottai számára.

A nem végzős évfolyam (9. évfolyam) iskolai szakmai gyakorlatát egyelőre digitális formában tartjuk az eredeti órarend szerint.

A 10–11. évfolyamon duális képzésben tanuló diákjainknak a vállalkozóknál folyó szakmai gyakorlatukat is teljesíteniük kell, a járványügyi és kijárási korlátozások figyelembevételével. A vállalkozók munkarendjében bekövetkező változásokhoz a gyakorlati oktatás idejére a tanulóknak is igazodniuk kell. Amennyiben a külső gyakorlati hely bezár, a tanulónak haladéktalanul értesítenie kell az iskolát, és pótolnia kell a kieső gyakorlati órákat!

Az esetleges későbbi változásokról értesíteni fogjuk az érintetteket.

Jó egészséget kívánunk iskolánk valamennyi Polgára és Családjaik számára!

 

Tisztelettel:

 

Nagybajom, 2020. november 11.

Végh Csilla

telephely vezető